Subcategorieën

 • Klacht of geschil

  Heeft u onverhoopt een klacht of geschil over de behandeling of over mij en komen we er samen niet uit ? Dan kunt u zich volgens de wet WkkGZ (Wet kwaliteit, klachten en Geschillen in de zorg) richten tot de klachtenfunctionaris van Quasir. Wanneer dit onvoldoende blijkt, zal de klachtenfunctionaris u helpen uw klachten of geschil neer te leggen bij geschilleninstantie Zorggeschil. Als laatste bestaat ook het Tuchtcollege (TCZ ((RBCZ)), uiteraard hoop ik dat we de klacht of geschil voor die tijd hebben uitgewerkt. Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut zoals bv. het schenden van beroepsgeheim of onjuiste informatie voorziening naar client(en).

   

  FAGT :             https://www.fagt.org/ 
  Quasir :            www.quasir.nl
  Zorggeschil :    www.zorggeschil.nl
  TCZ (RBCZ)    www.tcz.nu

   

  lo 

  logo